QHSE - Kvalitets, Sundheds, Sikkerheds & Miljø Politik

Kvalitet

Fremtidig succes for BANG SKAARUP PROJECT SERVICES er afhængig af vores evne til løbende at levere kompetente, relevante og ønskede tjenester af høj standard, og til løbende at tilpasse vore services til vore kunders behov. Vi er seriøse, proaktive og engagerede, og vi udviser stor opmærksomhed på kvalitet og ansvarlighed i alle vores aktiviteter. Vi tilstræber i alle henseender til at bidrage til optimale og værdiskabende løsninger for vore kunder.

HSE

Vores services udføres med maksimal opmærksomhed på sundhed og sikkerhed, og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi følger QHSE anvisningerne fra vore kunder, og vi bidrager proaktivt til at sikre overholdelse af gældende QHSE standarder og forskrifter på den aktuelle arbejdsplads.


Ved hjælp af en risikobaseret tilgang, vil vi løbende vurdere sundhed, sikkerhed og indvirkningen af vores aktiviteter på miljøet med henblik på at opnå den bedst mulige minimering af HSE risici. Vi vil aktivt arrangere og deltage i gennemførelsen af risikovurderings aktiviteter. (SJA, Værktøjskassens Talk, HAZOP, HAZID, ALARP).

Commitment

Ledelse og potentielle medarbejdere i BANG SKAARUP PROJECT SERVICES skal synligt værne om principperne i nærværende QHSE politik og integrere dem i alle vore aktiviteter. HSE problemstillinger skal løbende vurderes, og vi skal aktivt lære af de faktiske HSE hændelser og justere vore aktiviteter med hensyn hertil.

Vores QHSE Politik forpligter os til at:

  • Undgå HSE hændelser, ulykker og erhvervssygdomme.

  • Sørge for sundhed og sikkerhed for vore (potentielle) medarbejdere og mennesker omkring os til alle tider og i alle situationer.

  • Minimere negativ indvirkning på miljøet med hensyn til forebyggelse og bekæmpelse af emissioner, effektiv udnyttelse af naturressourcerne og reduktion og genbrug af affald.

  • Identificere HSE risici og potentielle farer, der kan opstå i medfør af vore aktiviteter og reducere dem til det laveste praktiske niveau.

  • Overvåge, evaluere og løbende vedligeholde og forbedre vores HSE indsats gennem passende og relevant uddannelse.

  • Observere, registrere og lære af de faktiske HSE hændelser, og i medfør heraf foretage passende justeringer af vore aktiviteter.

  • Informere vore (potentielle) medarbejdere og anden personale under vores ledelse om sikkerhedsmæssige og miljømæssige påvirkninger af vores tjenester, og om hvordan deres medvirken kan påvirke de overordnede HSE resultater.

  • Opretholde en åben, ærlig og aktiv dialog om HSE emner.

 

Gå til forsiden - HJEM.